Towary, których przewóz jest zabroniony bez specjalnego zezwolenia


  • narkotyki, trucizny i lekarstwa (zezwala się na przewóz niewielkich ilości lekarstw do osobistego użytku),
  • wyroby alkoholowe oraz alkohole o zawartości alkoholu powyżej 60%,
  • wyroby tytoniowe,
  • broń i amunicja,
  • fajerwerki,
  • ziemniaki,
  • ssaki, ptaki i zwierzęta egzotyczne,
  • rośliny/części roślin przeznaczone do uprawy,
  • mięso, produkty mięsne, mleko oraz produkty mleczne z krajów spoza EOG